El projecte REthinkWASTE és finançat pel Programa LIFE de la Unió Europea. El nostre objectiu principal és repensar els sistemes tarifaris municipals i millorar la governança dels residus urbans per mitjà d’un model innovador basat en l’enfocament PxG + GxC.

En què consisteix?

Els esquemes de taxa justa, com el pagament per generació (PxG), es basen en el principi de «qui contamina, paga». Apliquen una tarifa variable als productors de residus segons la quantitat real de residus generats i ofereixen incentius per a la recollida de residus reciclables i la reducció dels residus no separats en origen. La finalitat d’aplicar tarifes variables o taxes justes és que la prevenció de la generació de residus, la seva reutilització i la seva millor separació en origen resultin econòmicament atractives, a més d’augmentar la responsabilitat dels productors de residus.

En què consisteix?

Generació per coneixement (GxC) és un concepte innovador que busca reduir els residus municipals i augmentar la recollida selectiva amb un enfocament basat en el coneixement i la persuasió. La idea és que els hàbits de la ciutadania respecte a la recollida selectiva es poden millorar si se la informa de manera contínua i convenient, combinant tecnologia i ludificació amb reunions personals amb informadors i alguns beneficis econòmics i socials.
S’estan implementant proves pilot PxG-GxC a quatre àrees:
Notícies
Vídeo
SANT JUST SPERIMENTAZIONE
PlayPlay
SANT JUST CITTADINI 1
PlayPlay
SANT JUST CITTADINI 2
PlayPlay
BASSANO CITIZENS KAYT
PlayPlay
arc video elicitation
PlayPlay
VARESE VIDEO 4
PlayPlay
VIDEO PROGETTO EN
PlayPlay
VIDEO PROGETTO IT
PlayPlay
VIDEO PROGETTO IT
PlayPlay
VIDEO PROGETTO ES
PlayPlay
BitettoInterviste
PlayPlay
ATA - Comunicazione diretta
PlayPlay
ATA - Comunicazione diretta
PlayPlay
Varese EnvDayNight
PlayPlay
Varese Webinar
PlayPlay
SantJust_RTW
PlayPlay
BitettoRicicloEVinco
PlayPlay
Norway Timelapse
PlayPlay
Norway Timelapse
PlayPlay
Norway Timelapse
PlayPlay
Norway Timelapse
PlayPlay
Norway Timelapse
PlayPlay
Norway Timelapse
PlayPlay
Bassano del Grappa - L'opinione degli amministratori locali
PlayPlay
previous arrow
next arrow
REthinkWASTE Toolkit for Public Administrations and waste utilities