El Context

Quan els residus es dipositen als abocadors, tenen un impacte ambiental negatiu. La Directiva Marc de Residus revisada (actualitzada el 2018 dins el Paquet d’Economia Circular) estableix nous objectius per als residus municipals:

 • el 65 % en pes de preparació per a la reutilització i el reciclatge el 2035,
 • un màxim del 10 % destinat a dipòsit controlat el 2035.

Malgrat moltes zones d’Europa estan encara per sota d’aquest objectiu, nombrosos municipis tenen índexs de recollida selectiva de fins al 80-85 %. En aquests municipis, el model de governança desplegat va ser una de les claus de l’èxit, sobretot els esquemes d’incentius innovadors com el pagament per generació (PxG), que es basa en el principi que «qui contamina, paga».

El PxG és, fins ara, una de les formes més eficaces d’augmentar el reciclatge. Això no obstant , al sud d’Europa només uns pocs municipis apliquen aquest sistema. Com a resultat, més del 90 % dels usuaris (ciutadania i empreses) paguen una taxa de residus que no reflecteix la generació real de residus, la qual cosa dificulta que els residus se separin i es reciclin més bé.

Per què passa això?

No hi ha una orientació clara ni tampoc recursos interns per implantar el sistema PxG i per gestionar l’enorme quantitat de dades que implica. A més, hi ha dubtes de tipus econòmic i una falta de coneixement sobre les tecnologies que afavoririen l’adopció del PxG i la resposta dels productors de residus.

Què és LIFE-REthinkWASTE?

El projecte REthinkWASTE, que ha rebut finançament del Programa LIFE de la Unió Europea, es desenvoluparà entre el 2019 i el 2022. El principal objectiu és dotar les autoritats públiques d’un model de claus en mà («plug and play») basat en els enfocaments de taxes justes, com el pagament per generació (PxG), i de generació per coneixement (GxC).

“Pagament per generació”
PxG

“Generació per coneixement” GxC

Aquest darrer model consisteix en un enfocament innovador basat en el coneixement i la persuasió que aprofita les dades massives (big data) per animar a participar als productors de residus, oferint-los informació personalitzada, detallada i freqüent que combina tecnologia, reunions personals i diversos beneficis econòmics i socials.

Pressupost
2.764.715 €

Contribució de la UE 1.520.588 €
Durada Juliol de 2019 – juny de 2022

L’objectiu és augmentar la recollida selectiva de residus, reduir els residus per càpita i augmentar l’índex de recuperació, i a la vegada reduir la factura mitjana per generació de residus de les llars.

És ambiciós, oi?
Sí, però tenim un pla. Si replantegem els plans de gestió de residus i altres instruments de gestió/normatius (per exemple, reglaments, plans financers i contractes de serveis), pensem que és factible aconseguir-ho.

Objectius

Els objectius concrets del projecte són els següents:

posar a prova el concepte GxC (generació per coneixement) en set àrees pilot (municipi de Bassano del Grappa, gestionat per l’empresa pública Etra S.p.A., nord d’Itàlia; municipi de Bitetto, sud d’Itàlia; municipi de Varese, nord d’Itàlia; municipis de Sant Just Desvern,  Santa Elulàlia de Ronçana, Cardedeu i El Brull, Catalunya), juntament amb l’enfocament PxG;

incorporar el paradigma PxG i GxC a la normativa de gestió de residus municipals de les quatre localitats pilot, amb els objectius finals següents: (a) reduir la quantitat anual de residus sense separar en origen i (b) augmentar la diferència de tarifes entre la ciutadania que mostra un bon comportament i la menys compromesa, per tal d’augmentar l’equitat de la tarifa del servei,

portar a terme una anàlisi del cicle de vida (ACV) i un càlcul del cost del cicle de vida (CCV), que ajudaran les àrees pilot a avaluar la petjada ambiental de la nova normativa sobre residus, incloent-hi el PxG i el GxC,

proporcionar a uns 230 municipis de la Unió Europea estratègies, esquemes de servei i plans de negoci personalitzables en matèria de residus que desencadenin un canvi de mentalitat en els polítics i els tècnics municipals que, al seu torn, afavoreixi que el sistema tarifari tradicional se substitueixi per un de variable més just (PxG i altres modalitats de taxes justes), combinat amb un enfocament informatiu i de persuasió pioner (GxC).

Amb aquestes accions, el projecte contribuirà a fer realitat els objectius de la Directiva Marc de Residus i del Pla d’Acció per a l’Economia Circular de la Unió Europea, ja que promourà la prevenció, la reutilització i el reciclatge dels residus.

QUANTITAT ANUAL
DE RESIDUS SENSE
CLASSIFICAR

QUALITAT DELS
RESIDUS CLASSIFICATS

TARIFA DE SERVEI
MÉS JUSTA

COMPROMÍS DE LA CIUTADANIA
AMB ELS REPTES
AMBIENTALS

Què Esperem Aconseguir

 • El compromís d’uns 67 municipis de fer una transició completa cap al paradigma PxG-GxC i d’integrar o revisar els seus plans i reglaments actuals de gestió de residus / financers amb vista al 2022;
 • Una reducció del 30 % de les tones anuals de residus a les ciutats que hagin adoptat l’enfocament PxG-GxC el 2022;
 • Fins a un 20 % de reducció (de mitjana a les ciutats pilot que implementen el PxG i altres sistemes de taxa justa) en la taxa variable de residus vinculada a la generació de residus;
 • 510.000 persones que es beneficiïn del projecte, entre les quals unes 20.000 participants en el programa GxC;
 • 3 paquets normatius (directrius regionals/locals de gestió de residus) promulgats als municipis de les regions del Vèneto i Catalunya i la província d’Ancona per tal de facilitar-los la transició al sistema de tarifes PxG;
 • La posada en comú de coneixements amb 50 municipis italians al llarg de 150 dies de formació i amb 130 municipis de les regions del Vèneto, les Marques i Catalunya durant 2-3 dies de formació i examen tècnic,
 • El suport a 5 regions de la Unió Europea i a 50 municipis (principalment de la Mediterrània i el sud-est d’Europa) per a què revisin els seus sistemes de tarifes de residus al llarg de 50 dies de formació.

Qui Som

El consorci LIFE-REthinkWASTE és format per 11 socis de 4 països europeus (Itàlia, Espanya, Bèlgica i Dinamarca).

ITÀLIA

Etra SpA
ITALY

Etra is a public company (total public property) which deals mainly with integrated water supply, waste management and renewable energy services. It is one of main multi-utility company of Veneto region: its clients for waste management services are 64 Municipalities of Padova and Vicenza provinces (in all more than 500,000 inhabitants). Thanks to innovative solutions, the management of the whole chain and a strong commitment in communicating to all stakeholders Etra is able to achieve excellent results in terms of recovery and recycling. Etra introduced PAYT system since 2006 and currently there are 43 municipalities applying PAYT, with excellent results in terms of separate collection (over 76% on average in 2018).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
ITALY

ARPAV is an operational body of Veneto Region for its planning activity and for all environmental issues. The main goal of the Agency is to control and preserve the environment in order to help the identification and elimination of human and environmental risks. ARPAV Waste Regional Observatory is the regional reference body regarding waste prevention and management and related items, especially for data collection and planning strategies of the sector.

ARS ambiente srl
ITALY

ARS is a consultancy supporting public entities and private companies in implementing environmentally sound waste management schemes, especially focusing on separate collection and treatment of organic waste and Pay-As You-Throw schemes. It helps local governments such as Regions, Provinces and Municipalities to develop waste management master plans and implement new actions aimed at improving the quality and quantity of source separated streams of waste. To achieve this, ARS provides its expertise in waste data processing and visualization, combined with direct contacts with a wide dataset of best practices at European and international level.

Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (ATA)
ITALY

ATA is a public body born from the association between the Municipalities of the Province of Ancona (in Marche Region) and the Province itself. Its main goal is the management of the integrated cycle of urban waste and of the related tariff.

Comune di Bitetto
ITALY

Bitetto is a medium-size city of Puglia region of about 12,000 inhabitants. At the end of 2016 Bitetto’s service company implemented a system based on RFID technology for measuring the waste collection, that in 2019 led to achieve the stunning result of 78% of waste separate collection rate. In December 2019 the Municipality approved the new PAYT-KAYT regulation. The main objective of the Municipality now is to test the “Know-as-you-throw” (KAYT) approach and to integrate it with the PAYT system already in use, in order to improve the already remarkable performance in terms of separate collection % and to make citizens aware of the KAYT model.

Comune di Varese
ITALY

Varese is a city of Lombardia region of more than 80,000 inhabitants. In 2019 Varese achieved a result of 69% of separate collection of waste. The objective of the Municipality is to introduce PAYT within a couple of years; before that, the idea is to test the “Know-as-you-throw” (KAYT) approach within the REthinkWASTE project in order to verify the potential results attainable through an intensive communication campaign.

Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL)
ITALY

IFEL is a Foundation established in 2006 by the National Association of Italian Municipalities (ANCI). Its main goal is to assist Municipalities in matter of finance and local economy. As a reference structure for the systematic collection, processing and dissemination of data related to local taxes, the Foundation operates as a research and training body through the production of studies, analyses and proposals for regulatory innovation to satisfy the requests of Municipalities and citizens. Since 2017 IFEL has promoted the knowledge of Municipalities about PAYT system through free webinars, seminars, workshops and publications.

ESPANYA

Agència de Residus de Catalunya (ARC)
SPAIN

ARC is the competent authority for waste management in the Autonomous Community of Catalonia. Its main objectives regarding municipal waste are the promotion of the prevention, the separate collection and recovery as well as the development of planning instruments and legal dispositions for the management of municipal waste. The ARC has applied financial instruments discouraging waste generation and disposal of municipal waste to landfill and incineration for years, starting with the implementation of a disposal tax in 2003 and incorporating the promotion of PAYT systems as a transversal action in the Municipal Waste Management Program 2007-2012.

Ajuntament de Sant Just Desvern
SPAIN

Sant Just Desvern is a town of Catalonia located near Barcelona with a population of 18.670 inhabitants (2020). The city is developing an innovative waste management model in which biowaste and residual waste containers will be locked, being necessary to get a user’s identification card to open them. This action is aimed at increasing the municipal collection waste rates and stimulate people to a better behaviour related with waste management. All data collected will be used to assess the waste service and at the same time to raise citizen’s awareness. This last goal will be achieved by the implementation of the “Know-as-you-throw” (KAYT) approach using a rewarding scheme with discounts at local businesses.

BÈLGICA

Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (ACR+)
BELGIUM

ACR+ is an international network of cities and regions sharing the aim of promoting a sustainable resource management, through prevention at source, reuse and recycling, and accelerating the transition towards a circular economy on their territories and beyond. Through its activities, ACR+ strives to develop the expertise and skills of public authorities in effective waste-product-resource policies, as well as encourage practical action. The association provides support to regional and local authorities in their new challenges and promotes cooperation and partnership to develop eco-efficient solutions.

DINAMARCA

2.-0 LCA consultants ApS
DENMARK

2.-0 LCA is an internationally oriented consultancy company dedicated to Life Cycle Assessment (LCA) and related tools such as Integrated Product Management. Past and current activities include EU projects on standards for LCA data and input to the EU resources strategy, national and international projects on database development, prioritisation within the Integrated Product Policy, analysis of product policy options, development of life cycle assessment methodology, as well as specific LCAs and reviews for European industry associations and international companies. The company currently has workers in Denmark, The Netherlands and Spain.

Activitats de networking

Projectes amb els que s’ha signat acords de treball en xarxa (networking)

Life Foster

El projecte LIFE FOSTER pretén reduir el malbaratament alimentari a la restauració i servei de càtering, un sector responsable del 12% de tot el malbaratament alimentari.

LIFE FOSTER promou accions directes i indirectes per conscienciar sobre la problemàtica del malbaratament alimentari i l’emmagatzematge adequat dels aliments.

El projecte se centra en els següents àmbits: FORMACIÓ I EDUCACIÓ, PREVENCIÓ I COMUNICACIÓ.

El projecte s’ha impulsat a França, Itàlia, Malta i Espanya.

Els objectius principals del projecte són:

 1. Sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari a la restauració i difondre l’aplicació de pràctiques més sostenibles per prevenir-lo i reduir-lo.
 2. Formar alumnes i professors, així com professionals de la restauració (personal de cuina i menjador) sobre l’adopció de pràctiques més sostenibles.
 3. Sensibilitzar les institucions polítiques sobre la necessitat d’adoptar accions i eines adequades per prevenir i reduir el malbaratament alimentari.

Life CIRCWASTE

CIRCWASTE és un projecte LIFE IP de set anys que promou l’ús eficient dels fluxos de materials, la prevenció de residus i nous conceptes de gestió de residus i recursos. El projecte s’executa durant els anys 2016-2023. Totes les accions contribueixen a implementar el pla nacional de gestió de residus i a orientar Finlàndia cap a una economia circular. CIRCWASTE és un consorci de 20 socis i 10 organitzacions de finançament. El projecte està coordinat per l’Institut Finès del Medi Ambient. CIRCWASTE està finançat en gran part pel programa LIFE de la UE.

Integra prop de 20 projectes pilot per millorar l’eficiència dels recursos: accions que aporten resultats concrets com la disminució de la quantitat de residus o fluxos de material usat, la implantació de nous equips o sistemes de gestió intel·ligents i la creació de noves pràctiques i estratègies.

A més a més, catalitza l’acció regional a través de grups de cooperació amb els agents d’interès, per implementar el pla nacional de gestió de residus a nivell regional.

Finalment, inclou l’assessorament expert en economia circular, de part de l’Institut de Medi Ambient de Finlàndia, per oferir serveis experts i difondre informació sobre casos d’èxit, incloent una base de dades de bones pràctiques de l’economia circular.

Life FOODPRINT

Els socis del projecte FOOD PRINT de Xipre tenen l’objectiu de conscienciar sobre la magnitud del problema del malbaratament alimentari a les indústries de l’hostaleria i l’alimentació, així com entre els consumidors.

Les accions del projecte estan dirigides a informar sobre solucions i pràctiques sostenibles per, possiblement, prevenir i reduir el malbaratament alimentari mitjançant la seva aplicació. També, a través de la formació de professionals i estudiants de la indústria alimentària i hostaleria, fomentant pràctiques sostenibles per a la reducció i prevenció del malbaratament alimentari.

A més, el projecte va donar suport a la col·laboració entre els actors de la cadena de subministrament d’aliments i de l’atenció social per donar aliments complementaris. La participació dels responsables polítics va estimular la promoció de polítiques de prevenció i reducció del malbaratament alimentari.