FocusGroup

Nou grup de discussió del projecte LIFE REthinkWASTE després de finalitzades les proves pilot de KAYT i PAYT

Les proves pilot a les àrees d’estudi del projecte ja han finalitzat. Tots els pilots (Bassano, Bitetto i Varese a Itàlia, i Sant Just a Catalunya) tenen ja els resultats de l’enquesta final del projecte per avaluar-ne l’impacte social.

Experts del consorci ens hem reunit per tal de poder discutir i aprofundir més en l’impacte social que ha tingut la implementació de les estratègies KAYT a les àrees d’estudi. Partint de les experiències pilot, hem posat en comú les febleses i fortaleses del projecte, i a partir d’aquestes ens hem preguntat, per una banda, com solucionar els punts febles, i per l’altra, com aprofitar els punts forts. A la part final del grup de discussió, hi ha hagut espai per pensar en el futur del projecte en cada àrea pilot.

La discussió servirà de ben segur per fer un pas més en guiar els municipis a transitar cap a models de gestió de residus que incloguin estratègies de Pagament per Generació (PxG) i Generació per Coneixement (GxC).

Moltes gràcies a tots per la vostra participació i a l’empresa CERES per ajudar-nos a preparar i moderar el grup de discussió!