COM IMPLEMENTAR ELS ENFOCAMENTS DE PAGAMENT PER GENERACIÓ (PxG) I GENERACIÓ PER CONEIXEMENT (GxC)? Tenim una estratègia!

El passat 1 de desembre de 2021, en una jornada organitzada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, els socis del projecte LIFE REthinkWaste van compartir els resultats preliminars de les àrees pilot del projecte. Durant el taller es van examinar i discutir els models implementats, els obstacles, els reptes, i les oportunitats, així com la forma de comunicació per afavorir la implementació dels enfocaments basats en Pagament per Generació (PxG, en anglès PAYT, Pay-as-you-throw) i Generació per Coneixement (GxC, en anglès KAYT, Know-as-you-throw).

           

Aquest intercanvi d’experiències i opinions ha permès seleccionar una sèrie d’elements estratègics a tenir en compte per implantar aquest innovador sistema de governança, que permet millorar la recollida selectiva i el reciclatge i disminuir la quantitat de la fracció resta.

Carlotta Cataldi ha aportat una il·lustració intel·ligent al manifest resultant de la jornada de treball, disponible en quatre idiomes.