LIFE-RethinkWASTE. Reunió d’inici del nostre projecte

Els dies 29 i 30 d’octubre de 2019 va tenir lloc la reunió d’inici del projecte Life-REThinkWASTE. Els onze socis del consorci es van trobar a la seu d’ETRA a Pàdua, al nord-est d’Itàlia, per discutir els principals objectius, metes i calendari del projecte.

ETRA és el líder del projecte REthinkWASTE; és una empresa totalment pública de la regió del Vèneto que s’ocupa principalment de serveis integrats d’abastiment d’aigua, gestió de residus i energies renovables; els altres 10 socis provenen de 4 països europeus diferents, 6 d’Itàlia, 2 d’Espanya, 1 de Bèlgica i 1 de Dinamarca.

Durant la reunió, ETRA va introduir els temes principals del projecte i va il·lustrar el seu enfocament metodològic, mentre que cada soci va il·lustrar les accions del projecte que quedaran sota la seva responsabilitat i es va centrar en les tasques preliminars a assolir per aconseguir que el projecte tingués èxit.

Es va fer un èmfasi especial en les 4 àrees del banc de proves, que hauran d’implementar als seus propis territoris l’enfocament “pagament per generació” (“Pay-as-you-throw”, PAYT) i “generació per coneixement” (“Know-as-you-throw”, KAYT). Es tracta de Bassano del Grappa (Itàlia, regió del Vèneto), on la prova serà gestionada per ETRA, Varese (Itàlia, regió de Llombardia), Fabriano (Itàlia, regió de les Marques) i San Just Desvern (Espanya, regió de Catalunya).

També tindran un paper rellevant en el projecte aquells socis de rellevància internacional i nacional / regional, com ACR + (Associació de Ciutats i Regions per a la gestió sostenible dels recursos) de Bèlgica, IFEL, l’Institut de finances i economia local (de Roma) , Itàlia), ARC (l’Agència de Residus de Catalunya, Espanya), ARPAV (l’Agència de la Regió del Vèneto per a la prevenció i protecció del medi ambient) i ATA 2 Ancona, que és el Conveni entre els municipis de la província d’Ancona per al gestió supramunicipal del cicle integrat de residus urbans. Altres socis tècnics del consorci són ARS ambiente (d’Itàlia) i 2.-0 LCA de Dinamarca.