LIFE RETHINKWASTE participa al primer Living Lab del projecte BIOCIRCULARICITES de la mà de Sant Just Desvern

El passat 22 de març Montse Bassa (tècnica de residus de l’ajuntament de sant Just Desvern) i Montse Aulinas (tècnica de Barcelona Regional) van participar al primer Living Lab del projecte BIOCIRCULARCITIES.

Sant Just va posar de relleu la importància de la recollida separada dels bioresidus (especialment de la fracció orgànica) amb el nou model de recollida que s’està implementant al municipi amb contenidors tancats per aquesta fracció i també per la Resta. La implementació del KAYT o GxC (Generació per Coneixement) del projecte LIFE RETHINKWASTE a Sant Just, amb el xatbot #coneixelquellences, pren especial rellevància per a millorar la recollida selectiva (i especialment de l’Orgànica, fracció a la qual s’hi ha dedicat una atenció especial en les comunicacions i missatges a través del xatbot). Una recollida que ha de ser de qualitat i lliure d’impropis per permetre obtenir el final productes de més valor afegit.

Podeu consultar una ressenya de l’esdeveniment al web del projecte BIOCIRCULARCITIES.

També us deixem l‘enllaç del Living Lab.